дома Вселена Како се станува доктор на науки со три годишно средно школо на...

Како се станува доктор на науки со три годишно средно школо на универзитет “Гоце Делчев” во Штип? И како директорот Николовски сам си додели диплома Во 2014

182
0
АКЦИЈА

Поранешниот директор на скопското угостителско училиште “Лазар Танев” во време кога бил директор на училиштето а водејќи се од желбата да стане доктор на науки самиот си потпишал диплома за четврта година со просек 5.Имено, за да може истиот да се запише на докторски науки морал да има завршено и четврта година.Ваквото дејствие што го има превземено Зоран Николовски е криминално дејствие ако се има во предвид околности дека истиот ја има злоупотребено својата позиција и за себе има прибавено корист со тоа што се стекнал со диплома за четврта година,а не е ниту етички,замислете секој директор да си потпишува дипломи во своја корист????Добро упатени вработени во училиштето тврдат дека Зоран Николовски никогаш физички не се ни појавил да полага вонредно ниту еден испит.За оваа ситуација е запознаен и државниот просветен инспекторат а и Универзитетот “Гоце Делчев”Штип каде што Зоран Николовски бил и професор на катедрата за туризам и бизнис логистика.Навистина е нејасно како државниот инспекторат нема превземено ништо околку ова работа а и нејасно е како универзитетот Гоце Делчев издал уверение за доктор на науки на средношколец-професор/директор кој имал завршено само три години средно школо а четврта вонредно и воедно бил и професор на истиот универзитет???

ОСТАВЕТЕ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here